Trả lời câu hỏi 4 Bài 20 trang 66 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 20 Trang 66 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 20 Trang 66 SGK Địa lí lớp 7:

Nêu một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của hoang mạc.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 20 Trang 66 SGK Địa lí lớp 7:

– Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng khoan hay bằng kênh đào.

– Trồng cây gây rừng chống cát bay, cải tạo khí hậu.

(BAIVIET.COM)