Trả lời câu hỏi 4 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử  lớp 11:

Trận Cầu Giấy ngày 21 – 12 – 1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 11:

Chiến thắng Cầu Giấy có tiếng vang lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến tranh:

+ Chiến thắng này làm cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi, càng quyết tâm chống Pháp

+ Thực dân Pháp hoang mang, lo sợ

+ Trước tình hình đó, Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

(BAIVIET.COM)