Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 99 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hình hộp chữ nhật (Tiếp).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 2:

Trên hình 78 có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 2:

Những cặp mặt phẳng nào song song với nhau:

(ABCD) // (A’B’C’D’), (ADD’A’) // (IHKL), (IHKL) // (BCC’B’), (ADD’A’) // (BCC’B’), (ABB’A’) // (DCC’D’)

(BAIVIET.COM)