Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Dân số và gia tăng dân số.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét:

– Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999.

– Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999.

tra loi cau hoi 4 bai 2 trang 9 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 9:

– Thời kì 1979 – 1999 có sự biến đổi như sau: tỉ lệ nữ lớn hơn tỉ lệ nam; tỉ lệ dân số nam nữ có sự thay đổi theo thời gian, tỉ lệ nam ngày càng tăng, tỉ lệ nữ ngày càng giảm.

– Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999 có sự biến đổi theo hướng: nhóm 0 – 14 giảm; nhóm tuổi 15 – 59 tăng; nhóm tuổi 60 trở lên tăng.

(BAIVIET.COM)