Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 73 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 73 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Phương trình mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 Trang 73 SGK Toán Hình học lớp 12:

Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 73 SGK Toán Hình học lớp 12:

B = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oy;

C = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oz.

(BAIVIET.COM)