Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 39 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 Trang 39 SGK Toán 8 – Tập 2:

Cho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 39 SGK Toán 8 – Tập 2:

a < b

(BAIVIET.COM)