Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10:

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục đích của sản xuất quảng cáo để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà.

BAIVIET.COM