Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện: M(2×1,5).

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

Dây dẫn điện có lỗi đồng, 2 lõi dây và tiết diện của lõi dây là 1.5mm²

(BAIVIET.COM)