Trả lời câu hỏi 4 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử  lớp 10:

Tại sao nhân dân thời Trần sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10:

– Giặc Mông – Nguyên quá mạnh, vì vậy cần đoàn kết đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

– Nhà Trần lúc đó được lòng dân.

– Tình đoàn kết dân tộc và ý chí quyết tâm của quân dân cả nước.

(BAIVIET.COM)