Trả lời câu hỏi 4 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử  lớp 11:

Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858 ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 11:

Nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858:

+ Triều đình tổ chức kháng chiến chống Pháp ngay từ đầu song đường lối kháng chiến nặng nề về phòng thủ, thiếu chủ động tấn công, ảo tưởng đối với thực dân Pháp, bạc nhược trước những đòi hỏi của thực dân Pháp.

+ Nhân dân chủ động đứng lên kháng chiến với tinh thần cương quyết dũng cảm. Khi triều đình đầu hàng, nhân dân tiếp tục kháng chiến mạnh hơn trước, bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo.

(BAIVIET.COM)