Trả lời câu hỏi 4 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử  lớp 10:

Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp dân gian đều phát triển.

– Nhiều ngành nghề thủ công phong phú, bên cạnh các nghề cổ truyền còn xuất hiện nhiều ngành mới yêu cầu kĩ thuật cao như đúc súng, đóng thuyền.

(BAIVIET.COM)