Trả lời câu hỏi 4 Bài 18 Trang 89 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 89 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 18 Trang 89 SGK Công nghệ lớp 6:

Thực phẩm nào được sử dụng để trộn dầu giấm ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 89 SGK Công nghệ lớp 6:

Thực phẩm được sử dụng để trộn dầu giấm như là: gió chuối, cà pháo, dưa cải,…

(BAIVIET.COM)