Trả lời câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7:

* Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 – 1409)

– Tháng 10-1407, một người yêu nước là Trần Triệu Cơ đưa con của vua Trần là Trần Ngỗi lên làm minh chủ. Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế ở Yên Mô (Ninh Bình).

– Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng.

– Tháng 12-1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở bến Bô Cô (Nam Định). Từ đó, thanh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người từ các nơi kéo về theo nghĩa quân.

– Sau chiến thắng Bô Cô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghĩa từ đó tan rã dần.

 BAIVIET.COM