Trả lời câu hỏi 4 Bài 18 trang 68 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 68 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 18 Trang 68 SGK Địa lí lớp 9:

Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 68 SGK Địa lí lớp 9:

– Phần lớn diện tích là : Đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác thích hợp cho cây chè phát triển.

– Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện địa hình vùng núi. Vì vậy ở vùng núi cao có khả năng phát triển cây công ngiệp cận nhiệt (chè).

– Thị trường tiêu dùng rộng lớn.

– Chè là thức uống truyền thống của nhân dân ta và cũng là thức uống ưa thích của nhiều nước trên thế giới.

BAIVIET.COM