Trả lời câu hỏi 4 Bài 18 trang 64 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Trai sông.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 18 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:

– Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ?

– Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7:

– Giai đoạn trứng và ấu trùng phát triển trong mang của trai mẹ để bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi bị động vật khác ăn mất. Hơn nữa, đây là môi trường giàu chất dinh dưỡng và thức ăn.

– Ở giai đoạn trưởng thành, trai ít di chuyển. Vì thế ấu trùng có tập tính bám vào da cá để di chuyển đến nơi xa.

→ Phát tán nòi giống.

BAIVIET.COM