Trả lời câu hỏi 4 Bài 17 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 17 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 17 Trang 68 SGK Lịch sử  lớp 9:

Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 17 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 9:

– Họ nhận thức được tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn phù hợp trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta cuối năm 1928 – đầu năm 1929, đặc biệt là phong trào công nhân theo con đường cách mạng vô sản, đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào.

– Tháng 3-1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc kì đã chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).

(BAIVIET.COM)