Trả lời câu hỏi 4 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6:

Vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn bằng con đường nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 16 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 6:

Vi khuẩn thường xâm nhập vào thức ăn qua mặt bàn, quần áo, bếp, giẻ lau, thớt, dao,…

(BAIVIET.COM)