Trả lời câu hỏi 4 Bài 15 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 15 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11:

Nêu những nét nổi bật của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1929 – 1939.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11:

* Nguyên nhân :

– Do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 lại làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới

* Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1929 – 1939):

– Đầu năm 1930 bất hợp tác với thực dân Anh, Gan-đi thực hiện đi bộ dài 300 km để phản đối chính sách độc quyền muối của thực dân Anh ..

– Tháng 12 – 1931 chiến dịch bất hợp tác mới được mọi người ủng hộ.

– Để đối phó, thực dân Anh tăng cường khủng bố, đàn áp, thực hiện chính sách mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ cách mạng. Tuy nhiên, phong trào vẫn diễn ra sôi động.,liên kết tất cả các lực lượng để hình thành Mặt trần thống nhất

– Tháng 9/1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phong trào cách mạng ở Ấn Độ chuyển sang thời kỳ mới.

(BAIVIET.COM)