Trả lời câu hỏi 4 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 8:

Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 8:

– “Sắc lệnh hòa bình” đã đáp ứng mong muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh của đại đa số quấn chúng nhân dân lao động, những người đã bị chiến tranh làm cho kiệt quệ, khốn đốn và vô cùng đau khổ.

– “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại hơn 150 triệu ha ruộng đất cho nông dân, đáp ứng quyền lợi thiết thực của nông dân. Lần đầu tiên toàn thể nông dân ở Nga có ruộng đất để cày cấy.

(BAIVIET.COM)