Trả lời câu hỏi 4 Bài 15 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 15 Trang 61 SGK Lịch sử  lớp 9:

Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9:

– Hoạt động của tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 ở Sài Gòn.

– Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và công nhân thuỷ thủ Trung Quốc ở các bến cảng lớn như Hương Cảng, Thượng Hải…

– Những sự kiện này có tác dụng cổ vũ, động viên công nhân Việt Nam đấu tranh và là nguyên nhân làm cho phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh.

(BAIVIET.COM)