Trả lời câu hỏi 4 Bài 15 trang 53 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 53 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 15 Trang 53 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản suất của người dân các nước Đông Nam Á?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 53 SGK Địa lí lớp 8:

Vì: dân cư Đông Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, cùng sống trong môi trường nhiệt đới gió mùa, cùng nền văn minh lúa nước, vị trí là cầu nối giữa đất liền và hải đảo…

BAIVIET.COM