Trả lời câu hỏi 4 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Các quốc gia cố đại trên đất nước Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10:

Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10:

Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh gồm khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Cuối thế kỉ II, Khu Liên thành lập quốc gia Cổ Lam và đến thế kỉ VI đổi thành Cham-pa.

(BAIVIET.COM)