Trả lời câu hỏi 4 Bài 12 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 12 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 12 Trang 66 SGK Lịch sử  lớp 11:

Vì sao Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 12 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 11:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế – chính trị – xã hội Đức khủng hoảng trầm trọng

– Để đối phó lại khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hít-le thủ lĩnh Đảng Quốc xã lên cầm quyền, Phát xít hoá chính quyền, thiết lập chế độ độc tài, khủng bố công khai

– Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình ấy

– 30 – 11 – 1933, Hit-le lên làm thủ tướng. Chủ nghĩa Phát xít thắng thế ở Đức.

(BAIVIET.COM)