Trả lời câu hỏi 4 Bài 12 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 12 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 12 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

Tại sao không thể dùng dây đồng có cùng kích thước thay cho dây chì của cầu chì cháy.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 12 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

Bởi vì tác dụng của cầu chì là nếu dòng điện vượt quá mức an toàn thì dây chì sẽ bị đứt, dòng điện sẽ bị ngắt. Nếu thay bằng dây đồng thì cường độ chịu dòng điện của dây đồng mạnh hơn, dòng diện sẽ không bị ngắt và có khả năng gây ra cháy nổ.

(BAIVIET.COM)