Trả lời câu hỏi 4 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10:

Dựa vào đặc điểm của phân hữu cơ, em hãy cho biết vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Dùng phân hữu cơ để bón thúc có được không ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 12 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 10:

– Phân hữu cơ dùng để bón lót là chính vì những chất hữu cơ trong phân phải qua quá trình khoáng hóa thì cây mới sử dụng được. Chính vì vậy nên phân hữu cơ dùng để bón lót là chính.

– Dùng phân hữu cơ để bón thúc cũng được nhưng phân phải được ủ hoai mục, nếu không hiệu quả rất thấp vì cây không hấp thụ được chất dinh dưỡng đúng vào lúc ta muốn bón thúc mà phải đợi thời gian để khoáng hóa.

(BAIVIET.COM)