Trả lời câu hỏi 4 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử  lớp 11:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 11:

Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

+ Về kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng đói khổ.

+ Về chính trị – xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia.

+ Về quan hệ quốc tế: Để đối phó lại cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp phong trào cách mạng,giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tư bản đã lựa chọn 2 lối thoát:

– Thứ nhất là: Phát xít hóa bộ máy nhà nước

– Thứ hai là: Duy trì nền dân chủ đại nghị, duy trì nguyên trạng hệ thống Vec-xai -Oa-sinh -tơn.

(BAIVIET.COM)