Trả lời câu hỏi 4 Bài 11 trang 36 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 11 Trang 36 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 11 Trang 36 SGK Sinh học lớp 6

Trao đổi thảo luận:

– Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể?

– Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

– Hãy lấy ví dụ chứng minh nhu cầu muối khoáng của các loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống của cây không giống nhau.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 11 Trang 36 SGK Sinh học lớp 6:

– Muối khoáng cũng rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.

– Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muối đạm, muối lân. muối kali). Nhu cầu muối khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây.

– Qua bảng số liệu có thể khẳng định muối đạm, muối lân, muối kali là 3 loại muối mà cây cần nhiều, trong đó muối đạm là nhiều nhất.

– VD: Cây lúa giai đoạn mới cấy thì cần nhiều muối đạm để cho cây tăng trưởng nhưng đến giai đoạn lúa trổ bông lại cần nhiều muối kali.

.BAIVIET.COM