Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10:

Trong các biện pháp trên, theo em, biện pháp nào là biện pháp quan trọng nhất ? Vì sao ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10:

Biện pháp làm thủy lợi là biện pháp quan trọng nhất. Vì nó mang tính phòng tránh, có hiệu quả nhất, nếu không có biện pháp này các biện pháp sau xử lí sẽ mất công rất nhiều và không hiệu quả do nước biển liên tục xâm nhập.

(BAIVIET.COM)