Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 10 Trang 102 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 10 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hình 96b, trong đó các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau.

Chứng minh rằng:

a) Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều thì EF = FG = GH.

b) Nếu EF = FG = GH thì các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều.Tra loi cau hoi 4 Bai 10 trang 102 SGK Toan 8 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 10 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1:

a) Các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều ⇒ AB = BC = CD

⇒ B là trung điểm của AC; C là trung điểm của BD

– Hình thang AEGC (AE // GC) có B là trung điểm của AC và BF song song hai cạnh đáy

⇒ F là trung điểm EG (định lí đường trung bình của hình thang)

⇒ EF = FG

– Chứng minh tương tự ⇒ G là trung điểm FH

⇒ FG = GH

Vậy EF = FG = GH

(BAIVIET.COM)