Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Nhật Bản.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử  lớp 11:

Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 11:

Có hai sự kiện chính : Sự xuất hiện của các công ti độc quyền và chiến tranh tranh giành lãnh thổ với các nước đế quốc khác.

– Thứ nhất: sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế như: Mitxui, Mitxubishi …Chủ nghĩa tư bản có hai giai đoạn phát triển là: chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền còn gọi là chủ nghĩa đế quốc. Như vậy, đặc điểm chung nhất của chủ nghĩa đế quốc ở tất cả các nước là sự xuất hiện của các công ty độc quyền, và Nhật cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy

– Thứ hai: Nhật Bản tiến hành bành trướng lãnh thổ bằng việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược qua hai cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894), Nga – Nhật (1904-1905).

(BAIVIET.COM)