Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11:

Hãy xem hình 1.4 và nêu nhận xét về kiểu dáng, cấu tạo, kích thước các phần của chữ?

tra loi cau hoi 4 bai 1 trang 8 sgk cong nghe lop 11 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11:

Các chữ đều là chữ in, 2 dòng đầu tiên là chữ in hoa và kích thước lớn, 2 dòng sau là chữ in thường kích thước nhỏ hơn, 2 dòng tiếp theo là số và kí tự đặc biệt.

(BAIVIET.COM)