Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử  lớp 9:

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 9:

Khi Hồng quân Liên Xô truy kích tiêu diệt quân đội phát xít Đức đến tận sào huyệt Béc-lin, nhân dân và các lực lượng vũ trang các nước nổi dậy giành chính quyền dân chủ nhân dân.

(BAIVIET.COM)