Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Mở đầu về phương trình.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hãy điền vào chỗ trống (…):

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = {2}

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

(BAIVIET.COM)