Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 132 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 132 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Số phức.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 132 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Số phức nào có môđun bằng 0?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 132 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Số phức là môđun bằng 0 là z = 0 + 0i.

(BAIVIET.COM)