Trả lời câu hỏi 3 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Tam giác.

Đề bài câu hỏi 3 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

Lời giải câu hỏi 3 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

– Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

– Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

(BAIVIET.COM)