Trả lời câu hỏi 3 Ôn tập chương III trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương III Trang 32 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất? (a và b là hai hằng số).

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Với điều kiện a ≠ 0 thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất.

(BAIVIET.COM)