Trả lời câu hỏi 3 Ôn tập chương II trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 77 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Muốn chứng minh ba điểm thẳng hàng ta chứng minh ba điểm đó là ba điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)