Trả lời câu hỏi 3 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Chỉ rõ tâm đối xứng của đường tròn, trục đối xứng của đường tròn.

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

– Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

– Mọi dường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của đường tròn.

(BAIVIET.COM)