Trả lời câu hỏi 3 bài Ôn tập chương I trang 91 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 91 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương I: Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 91 SGK Toán 9 – Tập 1:

Xem hình 37.

a) Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác của các góc α, β.

b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của các góc α, β.

tra loi cau hoi 3 bai on tap chuong i trang 91 sgk toan 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 91 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) b = asin α = acosβ; c = asinβ = acosα

b) b = c.tgβ = c.cotgα

(BAIVIET.COM)