Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 86 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 86 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 9 Trang 86 SGK Địa lí lớp 5:

Quan sát lược đồ mật độ dân số, cho biết dân cư nước ta tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 86 SGK Địa lí lớp 5:

Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở những vùng Đồng bằng ven biển

Dân cư thưa thớt ở những vùng núi.

(BAIVIET.COM)