Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 9 Trang 64 SGK Lịch sử  lớp 12:

Hãy nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 12:

– 9/11/1972: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ Đông Đức và Tây Đức được ký kết giữa hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức.

– 1972: Mĩ và Liên Xô kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa, Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.

– Đầu những năm 1970, hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao.

– 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

(BAIVIET.COM)