Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 31 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 31 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 9 Trang 31 SGK Địa lí lớp 7:

Tại sao các vùng trồng lúa nước lại thường trùng với những vùng đông dân bậc nhất trên thế giới?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 31 SGK Địa lí lớp 7:

Trồng lúa nước đòi hỏi nhiều lao động nên các vùng trồng lúa nước lại thường trùng với những vùng đông dân.

(BAIVIET.COM)