Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 9 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 10:

Từ các nguyên nhân gây xói mòn đất em hãy cho biết: Xói mòn đất xảy ra ở đâu (vùng nào) ? Đất nông nghiệp và đất lâm nghiệm thì đất nào chịu tác động của quá trình xói mòn mạnh hơn ? Tại sao ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 10:

– Xói mòn thường xảy ra ở vùng đồi núi vì có độ dốc lớn.

– Đất lâm nghiệm chịu tác động của quá trình xói mòn mạnh hơn vì đất lâm nghiệp đa số ở vùng có độ dốc lớn hơn đất đất nông nghiệp (thường ở vùng đồng bằng, nếu ở vùng đồi núi thì đa số thiết kế theo dạng bậc thang để giảm xói mòn).

(BAIVIET.COM)