Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 84 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Dân số nước ta.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 8 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5:

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5:

Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả:

+ Gây khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm, nhu cầu của con người, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

+ Gây nhiều tệ nạn xã hội.

+ Gây sức ép nên môi trường tài nguyên.

(BAIVIET.COM)