Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nhật Bản.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử  lớp 12:

Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 12:

– Con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỉ luật cao trong lao động.

– Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

– Các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao.

– Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

– Chi phí cho Quốc phòng của Nhật Bản rất thấp, có điều kiện để tập trung để phát triển kinh tế.

– Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế.

(BAIVIET.COM)