Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử  lớp 7:

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7:

– Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình.

– Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, phong vương cho các con, cử các tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt, xây dựng cung điện, đúc tiền… sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

– Dẹp “Loạn 12 sứ quân” : liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác, dẹp tan “Loạn 12 sứ quân”.

– Xóa bỏ tình trạng phân tán, cát cứ ở các địa phương, đất nước trở nên yên bình, thống nhất.

BAIVIET.COM