Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 122 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 – Tập 1:

Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

tra loi cau hoi 3 bai 8 trang 122 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 – Tập 1:

Trả lời: Các tiếp tuyến chung của hai đường tròn là

Hình 97 a) m ; d1; d2

Hình 97 b) d1; d2

Hình 97 c) d

Hình 97 d) Không có tiếp tuyến chung của hai đường tròn

(BAIVIET.COM)