Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Tây Âu.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 7 Trang 49 SGK Lịch sử  lớp 12:

Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu về kinh tế và chính trị – xã hội trong những năm 1973 – 1991 là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 12:

Về kinh tế: Nhiều nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế, phát triển không ổn định.

Chính trị – xã hội: Tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều.

(BAIVIET.COM)