Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 25 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 25 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 7 Trang 25 SGK Địa lí lớp 9:

Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 25 SGK Địa lí lớp 9:

Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta. Vì:

– Chống úng, lụt trong mùa mưa bão.

– Đảm bảo nước tưới trong mùa khô.

– Cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác.

– Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng.

Kết quả là sẽ tạo ra được năng suất cây trồng cao và tăng sản lượng cây trồng.

BAIVIET.COM