Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 119 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 119 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 7 trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hình 88.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O’).

b) Chứng minh rằng BC // OO’ và ba điểm C, B, D thẳng hàng.

tra loi cau hoi 3 bai 7 trang 119 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 7 trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau

b) Xét tam giác ABC có:

OA = OB = OC = bán kính đường tròn (O)

Mà BO là trung tuyến của tam giác ABC

⇒ ∆ABC vuông tại B ⇒ AB ⊥ BC (1)

Lại có OO’ là đường trung trực của AB

⇒ AB ⊥ OO’ (2)

Từ (1) và (2) ⇒ OO’ // BC

Chứng minh tương tự ta có ∆ABD vuông tại B ⇒ AB ⊥ BD (3)

Từ (1) và (3) ⇒ B, C, D thẳng hàng.

(BAIVIET.COM)